Letrozole

onkoloji
Devamını oku

Letrozol bir aromataz inhibitörüdür. Meme kanseri tedavisinde kullanılır. aromatizasyon adı verilen bir süreçle androjenleri östrojenlere dönüştüren aromataz enziminin etkisini inhibe eder

imatinib mesilat

onkoloji
Devamını oku

İmatinib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Bcr-Abl tirozin kinazın (TK) aktivitesini inhibe eder.

 

sorafenib tosilat

onkoloji
Devamını oku

Sorafenib bir tirozin kinaz inhibitörü, Anjiyogenez İnhibitörü ve VEGF inhibitörüdür. Multiple hücre içi (c-CRAF, BRAF ve mutant BRAF) ve hücre yüzeyi kinazlarını inhibe eder

 

Nilotinib.HCl.H2O

onkoloji
Devamını oku

Nilotinib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Hem hücre lininde hem de birincil Philadelphia kromozomu pozitif lösemi hücrelerinde BCR-ABL onkoproteininin ABL tirozin kinaz aktivitesini inhibe eder

 

Erlotinib.HCl

onkoloji
Devamını oku

Erlotinib bir tirozin kinaz inhibitörü, epidermal büyüme faktörü reseptör inhibitörü, EGFR inhibitörü ve EGF reseptör inhibitörüdür. Epidermal ile ilişkili tirozin kinazın hücre içi fosforilasyonunu inhibe eder

Sunitinib malate

onkoloji
Devamını oku

Sunitinib, multi reseptörlü bir tirozin kinaz (RTK) inhibitörüdür. CD117 (c-KIT), reseptör tirozin kinazı ve platelet kaynaklı büyüme faktörünü (PDGF-R’ler) için tüm reseptörleri ve vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörlerini inhibe eder.

Gefitinib

onkoloji
Gefitinib
Devamını oku

Gefitinib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Enzimin adenozin trifosfat (ATP) bağlanma bölgesine bağlanan epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) tirozin kinazı inhibe eder.

 

Palbociclib

onkoloji
Palbociclib
Devamını oku

Palbosiklib, sikline bağımlı bir kinaz 4/6 inhibitörü veya CDK4/6 inhibitörüdür. Bir IC50 ile ATP pocketine bağlanarak etki eden sikline bağımlı bir kinaz 4/6 (CDK4/6) inhibitörüdür.

 

Ibrutinib

onkoloji
Ibrutinib
Devamını oku

İbrutinib, bir burton tirozin kinaz inhibitörüdür. BTK enzimatik aktivitesinin inhibisyonuna yol açan BTK aktif bölgesinde bir sistein kalıntısı ile kovalent bir bağ oluşturur

 

Lenalidomide

onkoloji
Devamını oku

Lenalidomid proliferasyonunu inhibe eder ve multipl miyelom, mantle hücreli lenfoma dahil olmak üzere belirli hematopoietik tümör hücrelerinin apoptozunu indükler

Pazopanib.HCl

onkoloji
Devamını oku

Pazopanib, multi-reseptörlü bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörlerinin (VEGFR) -1, -2 ve -3, platelet kaynaklı büyüme faktörünün multi-target tirozin kinaz inhibitörünü (TKI) inhibe eder.

Regorafenib

onkoloji
Devamını oku

Regorafenib, multiple-reseptörlü bir tirozin kinaz inhibitörüdür. RET, VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, KIT, PDGFR-alpha, PDGFR-beta, FGFR1, FGFR2, TIE2, DDR2, Trk2A, Eph2A, RAF-1, BRAF, BRAF aktivitesini inhibe eder.

Dasatinib.H2O

onkoloji
Devamını oku

Dasatinib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. BCR-ABL, SRC ailesini (SRC, LCK, YES, FYN), c-KIT, EPHA2 ve PDGFRβ’yi inhibe eder.

Dasatinib anhydrous

onkoloji
Devamını oku

Dasatinib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. BCR-ABL, SRC ailesini (SRC, LCK, YES, FYN), c-KIT, EPHA2 ve PDGFRβ’yi inhibe eder.

Vandetanib

onkoloji
Devamını oku

Vandetanib bir multikinaz inhibitörüdür. Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR), transfeksiyon (RET) sırasında yeniden düzenlenen vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), protein tirozin kinaz 6 (BRK), TIE2, EPH dahil tirozin kinazları inhibe eder.

Osimertinib

onkoloji
Devamını oku

Osimertinib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. EGFR’nin belirli mutant formlarına (T790M, L858R ve ekson 19 delesyonu) geri dönüşümsüz olarak bağlanan epidermal büyüme faktörü reseptörünün (EGFR) bir kinaz inhibitörüdür.

Crizotinib

onkoloji
crizotinib
Devamını oku

Krizotinib, multi reseptörlü bir tirozin kinaz (RTK) inhibitörüdür. ALK, Hepatosit Büyüme Faktörü Reseptörü (HGFR, c-Met), ROS1 (c-ros) ve Recepteur d’Origine Nantais (RON) dahil olmak üzere reseptör tirozin kinazları inhibe eder.

Empagliflozin

Anti-Diyabetik
Empagliflozin
Devamını oku

Empagliflozin, bir sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörüdür. Filtrelenmiş glukozun böbrek reabsorpsiyonunu azaltır ve glukoz için böbrek eşiği düşürür.

 

Dapagliflozin

Anti-Diyabetik
Dapagliflozin
Devamını oku

Dapagliflozin, bir Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörüdür. Filtrelenmiş glikozun geri emilimini azaltır ve glikoz için böbrek eşiğini düşürür ve böylece idrarla glikoz atılımını arttırır.

Linagliptin

Anti-Diyabetik
Devamını oku

Linagliptin bir dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) inhibitörüdür. İnkretin hormonları glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) ve glukoza bağımlı insülinotropik polipeptidi (GIP) parçalayan bir enzim olan DPP-4’ün bir inhibitörüdür.

Teriflunomide

Multipl sklerozda
Teriflunomide
Devamını oku

Teriflunomid, bir pirimidin sentez inhibitörüdür. Mitokondriyal enzim dihidroorotat dehidrojenazı seçici ve geri dönüşümlü olarak inhibe eden anti-inflamatuar özelliklere sahip bir immünomodülatör ajandır.

Dimetil fumarate

Multipl sklerozda
Dimethyl fumarate
Devamını oku

Dimetil fumarat bir anti-inflamatuardır. Transkripsiyon faktörü (Nükleer faktör eritroid türevli 2)-ile ilişkili faktör 2 (Nrf2) yolunu aktive edebilir

 

Fingolimod.HCl

Multipl sklerozda
Fingolimod.HCl
Devamını oku

Fingolimod, bir sfingosin 1-fosfat reseptör modülatörüdür. Sfingosin kinaz tarafından aktif metabolit olan fingolimod-fosfata metabolize edilir.

 

Rivaroksaban

kardiyovaskuler
Devamını oku

Rivaroksaban bir direct Faktör Xa İnhibitörüdür. Serbest FXa ve protrombinaz aktivitesini inhibe eder

 

Apixaban

kardiyovaskuler
APIXABAN
Devamını oku

Apixaban, direkt faktör Xa inhibitörüdür. Faktör Xa’nın oldukça seçici aktif bölge inhibitörüdür ve serbest ve pıhtıya bağlı faktör Xa’yı ve protrombinaz aktivitesini inhibe eder.

Favipiravir

Covid 19
Favipiravir
Devamını oku

Favipiravir bir antiviral ajandır. Aktif favipiravir-RTP, RNA polimerazı seçici olarak inhibe eder ve viral genomun replikasyonunu önler.

Molnupiravir 

Covid 19
molnupiravir
Devamını oku

Molnupiravir, COVID-19’un nedensel ajani olan SARS-CoV-2 virüsünün replikasyonunu inhibe eder

Riluzole

Merkezi sinir
Devamını oku

Riluzol bir antiglutamattır. Genetik yatkınlık veya çevresel faktörler yoluyla savunmasız hale getirilen motor nöronlar glutamat tarafından yaralanır, bu nedenle riluzol glutamat salınımını engeller

Tofacitinib citrate

Anti rheumatic
Tofacitinib citrate
Devamını oku

Tofacitinib, bir janus kinaz inhibitörüdür. JAK’lar, sitokin veya büyüme faktörü-reseptör etkileşimlerinden kaynaklanan sinyalleri ileten hücre içi enzimlerdir.

Roksadustat

Anti-Anemic
Devamını oku

Roxadustat, hipoksi ile indüklenebilir bir faktör prolil hidroksilaz inhibitörüdür (PHI). Normoksi altında prolil hidroksilaz domain proteininin (PHD) aktivitesini inhibe eder.